Melamchi Visit by Development Committes

melamchi8

मेलम्चीको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा (२०७१/०९/०४)

melamchi4

melamchi1

 

20141219_125708

मेलम्चीको एक अन्तरक्रियामा सहभागी हुदै

20141219_085814