पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत प्रबुद्ध विज्ञ समुह सग चन्द्रागिरी हिल्समा