तस्बिरमा नाका ! पुर्व किमाथाङ्का उत्तर तातोपानी !

IMG_3073

IMG_3235

 

IMG_3224

IMG_3336

IMG_3346

IMG_3241

IMG_3309

IMG_3305

IMG_3290

IMG_3423