कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को बजेट बिनियोजन

कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को “निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम” र “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम” मा उपलब्ध रकम क्रमशः २० लाख र १ करोड ५० लाख  प्राप्त योजनाहरुको मूल्यांकन गरि ३ चरणको छलफल पछी स्वीकृत योजना माथि बजेट विनियोजन गरिएको छ |

योजना र विनियोजित रकम

road-construction

निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम 

योजना र विनियोजित रकम (२०७२/७३)

पोखरा-४                            ढलान बाटो                            रु. २०००००

पोखरा-५                           वडा चोक चाक्लाबन्दि             रु. १५००००

पोखरा-६                     शिवमन्दिर पार्क ब्यबस्थापन       रु. १०००००

पोखरा-७                       झापिन्द्र स्मृति पार्क ब्यबस्थापन रु.१५००००

पोखरा-८                         सिदार्थ क्लब कम्पुटर खरिद      रु. १५००००

पोखरा-९                            शिव टोल ट्रस                        रु. १०००००

पोखरा-१७ टेवल टेनिस,         ब्याडमिन्टन तथा ढल निर्माण रु.२५००००

पोखरा-२३                       दोबिल्ला मरेडाडा  पैदल बाटो    रु.१०००००

पोखरा-२४                         भिरस्वारा-धुवार्कोट  सडक निर्माण रु. १५००००

लेखनाथ-१६                       लाम्गादी सामुदायिक भवन निर्माण २०००००

लेखनाथ-१७                         तुलराज स्मृति प्रतिष्ठान भवन मर्मत रु. ३०००००

लेखनाथ-१८                              बमफाना खानेपानी आयोजना  रु. १०००००

                    निर्वाचन क्षेत्रिय कार्यालय  रु. ५००००

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम

रु हजारमा
                   सि.नं सञ्चालन हुने कार्यक्रमको      सञ्चालन हुने गा.वि.स÷ न.पा. वडा नं टोल    रकम रु.

सडक पूर्वाधार तर्फ
१. फूर्सेखोला–राम्दी–मट्टिखान ग्रा.स.                   पोखरा–२४                      रु.१०००

२. दोपहरे–कृस्ती–माझगाउँ–वक्रेक–र्पौवेगौडे ग्रा.स.पोखरा-२४                    रु. १०००

३. भँगेरथान मार्ग नाली निर्माण                                पोखरा–१७                   रु.१०००

४. चैनपुर–देउराली–चवादी–लप्सीवोट सडक            ले.न.पा                        रु.८००

५. द्घार–ठूलढुङ्गा, ठाँटी भन्ज्जाङ्ग गैरी गाउँ सडकले.न.प–१७                 रु.१०००

६. निर्मलपोखरी–चिलाउने खर्क सडक                      पोखरा–२३                 रु.८००

७. भरतपोखरी नमूना मार्ग ट्याक खोल्ने                   ले.न.पा.                   रु.७००

विद्यालय (शिक्षा पूर्वाधार) तर्फ ः
१. जनप्रिय उ.मा.वि. (प्रयोगशाला पूर्वाधार)              पोखरा ८                 रु.१५००
२. शान्ति उदय उ.मा.वि. (कम्पाउण्ड वाल निमाण)  ले.न.पा. १८            रु.१०००

खानेपानी तर्फ ः
१. भरतपोखरी भगवती चौतारा वोरिङ्ग खा.पा.        ले.न.पा. १७          रु. १५००
२. लेवाडे पुरानो साम्मी लिफ्टीङ्ग खा.पा.                पोखरा–२३            रु. ९००
३. तिक्लाङ्ग खा.पा. योजना पानीटंकी निर्माण        ले.न.पा. १६          रु. ९००

सामुदायिक भवन तर्फ ः
१. नेपाल रेडक्रस सोसाईटी अपुरो भवन निर्माण         पोखरा–१७        रु.७००

पर्यावरण एवं वातावरण संरक्षण तर्फ ः
१. पोखरी पुन निर्माण                                               पोखरा–७        रु.१५००

पर्यटन पूर्वाधार तर्फ ः
१. फोक्सीङ्गकोट–कालिका मन्दिर                         पोखरा–२३      रु.७००

श्रोत: धनवहादुर नेपाली

प्रतिनिधि

मा. रबिन्द्र अधिकारी

सांसद नि.क्षेत्र नं. ३, कास्की