फाष्ट ट्रयाक सगै राष्ट्रीय गौरबका योजना निर्माणमा बिकास समितिको भूमिका के? कान्तिपुर टिभी Rise & Shine कार्यक्रममा

https://www.youtube.com/watch?v=10x-x5Tnxh4