आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ का कास्कीका योजनाहरु

कास्की जिल्ला अन्तर्गतका आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ का कास्कीका योजनाहरु….

11873626_453160871559227_8612295960115319098_n

क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक (ब. उ. सि न ३३७१२३ ) २०७३÷०७४
 कृस्तीनाच्ने चौर बक्रेक पौवैगौडे हुदै स्याङ्जा जोड्ने सडक–कास्की
 पोखरा ,बाग्लुंग बसपार्क सराङ्कोट ढिकुरपोखरी सडक निर्माण एब स्तरोन्नति गरिने , कास्की
 काँडेभदौरे सल्यान क्षेत्रीय सडक ( कास्की
 दोपरे कृस्ती बक्रेक बडहरे, पौवैगौडे सडक पोखरा २४ कृस्ती
 कृस्तीनाच्ने चौर बक्रेक पौवैगौडे हुदै स्याङ्गजा जाने सडक (कास्की
 फुर्सेखोला रामदी मट्टीखान देउराली सडक पोखरा २४ कृस्ती
 मैदान दुलिस्वारा धुर्स्यानी हुदै सुरौड़ी सडक २३ निर्मल पोखरी –कास्की
 शिवालय थाप्ले तिलाहार हुदै टक्सार स्यान्जा जोड्ने सडक निर्मल पोखरी( कास्की
 पुम्दी भुम्दी कुभिन्डे सडक , पोखरा २५ कास्की
 चिसापानी सिगारेबास टक्सार स्याङ्गजा जोड्ने सडक भरतपोखरी (कास्की
 लामाचौर १ कराय चौतारा पोखरा सडक कास्की
 चमेरे गुफा देखि महेन्द्र गुफा सडक कालोपत्रे पोखरा कास्की
 हेम्जा मेलबोट धिताल धम्पुस सडक कालोपत्रे , पोखरा (कास्की
 दोपहरे कृस्ति बक्रेक बडहरे पौवैगौडे सडक-कास्की
 फुलवारी मणिपाल काहुँ धरहरा सडक कास्की
 ढिकुर पोखरी भदौरे सल्यान डीम्मुवा सडक
 पानि ट्यांकी घार्मी हरिपाउ हुदै अम्बरेश्वे सडक कास्की
 फेवा मार्ग देखि कोइराला मार्ग डिहीकोपाटन हुदै खहरे चोक सडक कास्की
 दोबिल्ला निर्मल पोखरा सडक ?.४२००००
 बाराही गोल चौतारा बराल चौर सम्मको सडक ४२००००
 लेकसाइड हलन चौक सडक (४२००००
 महेन्द्रगुफा चमेरे गुफा सडक ( ४२००००
 अन्नपूर्णमार्ग पोखरागोल चौतारा पानि ट्यांकी जोड्ने ठाडो बाटो ( कास्की ( ४ २००००
 हेम्जा मेलबोट देखि धिताल धुम्पुस सडक (४२००००
 भरतपोखरी भन्ज्याङ्ग ठुलोपाखा सडक (४२००००
 वरसाम्मी पथ कालोपत्रे १७ बिरौटा ( ४२०००००
 दोबिल्ला रैचौर मैदान सडक पोखरा (४२००००
 चापाको ?ख झौरिखेत सडक – पोखरा २४ ( ४२००००
 फुर्सेखोला भालु डाडा सडक – ४२०००० –
 ताम्बे समाज घर भित्रि बाटो टेनिसकोट पोखरा ५ प्रस्यांङ् – ४२००००
 भलाम र्यालेचौर मौजा सिक्लेस मनाउ सडक –पोखरा ४२००००

मोटरेबल पुल २०७३-०७४ 
१ फुर्सेखोला दम्सादीघाट पक्की पुल पोखरा १७ र २३ – कास्की–१५०००००
२ पट्नेरी बाट भरतपोखरी जोड्ने पक्की पुल रु १००००००
३ सेती नदि पक्की पुल तिकलाङ् मुसेटुडा पावर हाउस जाने बाटो – १५,००,०००

४ सुरौदी खोला पक्की पुल- चिसापानी सिगारेवास टक्सारमा पर्ने सडक-कास्की-२०,००,०००

बिस्तृत सर्वेक्षण डिजाइन पक्की पुल
१ पोखरा २९ हेम्जा सुइखेत बाट धुम्पुस कास्कीकोट धिताल जोडिने मोटरेबल पुल –कास्की
२ ढुंगे साँघु पुल पोखरा १७ र १५ जोड्ने सडक– कास्की
३ पट्नेरी पुल , पट्नेरी भरतपोखारो सडक – कास्की
४ सेती नदि पुल ,ढुंगे साँघु पोखरा – कास्की
५ सुरौदÞी खोला पुल –कास्की
६ ढुंगे साँघु सेती नदि पुल कास्की क्षे .न . ३ र २ जोड्ने बैकल्पिक पुल –कास्की
७ फेवा बाध तलको झोलुंगे पुल भत्केको स्थानमा पक्की पुल – कास्की

खानेपानी २०७३÷०७४
१ भरतपोखरी कालिका डीप बोरिङ् खानेपानी आयोजना – रु ३००००००
२ भरतपोखरी गैरागाँउ ८÷९ खानेपानी आयोजना – २००००००
३ निर्मलपोखरी काउले शिवालय लिफटिंङ् खानेपानी आयोजना – २००००००
४ चाहाचल थामाको डाडा लिफटिंङ् खानेपानी आयोजना कृस्ती – २००००००
५ ओखलेको पधेरो जिमीरे खानेपानी आयोजना, पोखरा-२३ ५०००००
६ धिताल खानेपानी आयोजना –३०००००
७ उपल्लो पुडिटार खानेपानी आयोजना भरतपोखरी – ३०००००
८ पुडीटार खानेपानी आयोजना भरतपोखरी – ३०००००
९ कृष्टि तिजवोट खानेपा आयोजना (५०००००)

१० कृष्टि चिम्दीखोला लिफ्टिंग खानेपानी आयोजना-३०००००

११ खल्बू बराह डाडा गाउ बाझी पोखरी खा.पा.आयोजना – ३०००००

 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१ ठुलीपोखरी तथा मन्दिर संरक्षण पोखरा १९ लामाचौर रु ५०००००
२ श्री रुद्र महादेव मन्दिर निर्माण हेम्जा पोखरा २९ –२०००००
३ शिब गोरक्षनाथ पिठ सिद्दश्रम लेखनाथ ११ कि बेशी पचभैया कास्की-५०००००
४ ऐतिहासिक ठुलीपोखरी संरक्षण पोखरा १९ –कास्की-२०००००
५ फेवा ताल संरक्षणका, संरचना निर्माण र फेवा तालमा नाली मिसाउन नदिने, १००००००
६ पुम्दी भुम्दी कोट महादेव मन्दिर क्षेत्र मा धार्मिक पर्यटकिय स्थल बिकास पोखरा २४ – २०,०००००
७ पोखरास्थित अन्तराष्ट्रिय पर्यटकीय संग्रहालय मा पूर्वाधार सुबिधा थप गर्ने –कास्की ३०,०००००
८ पोखरा जरेवर सराङ्गकोट ढिकुरपोखरी भदौरे तामागी चापाकोट पुम्दिभुम्दी हुदै डेभिडफल छोरेपाटन सम्म पदैलमार्ग निर्माण – कास्की-१००००००

शहरी बिकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालय ०७३र०७४( ब उ सि न ३४७१८६ )
१ पोखरा ४ क्रियाकर्म भवन निर्माण – कास्की रु २०,०००००
२ पुरनचौर १ र २ तल्ला कोट ठाटीमा जनजागृति भवन निर्माण –३०००००
३ पोखरा रास्ट्र बैंक, चोक सहिद चोक, मुस्ताङ्ग चोक, रत्न चौकर हुदै बिरौटा सम्म पेटी सुधार, सोलारबती जडान –रु ४,२७,५०,०००

स्थानीय अन्तर्गत
१ पोखरा १७ अन्तर्गत ड्याम साइड हुदै छोरेपाटन जोड्ने सडक – रु १००००००
२ बाझी पोखरी फुकुवाका मा. बि. ग्रामिण सडक पोखरा २३ –रु ४१५०००
३ समी बगर लाहाचोक हुदै मूल मार्ग ग्रामीण सडक ४६०००००
४ पोखरा शान्ति स्तुपा पुम्दीभुम्दी कुभिण्डे सडक १०,०००००

सिचाई आयोजना हरु
१ माझखोला कुखुरेखोला दम्सादीफाट सिचाई आयोजना पोखरा २३ र २४ रु ३०००००
२ भन्ज्याङ्ग खोला उपल्लो पुडी सिचाई आयोजना लेनपा १६ भरत पोखरी( ४०००००
३ उपल्लो लस्ती खोला गईचौर न प्र सि योजना लाहाचोक –५०००००
४ जमर्के सिचाई योजना कुलो निर्माण पोखारा २३ – कास्की
५ जमर्के सुरौदी लिफट सिचाई योजना पोखरा २३ निर्मलपोखरी –१०००००
६ ठुलो खोला द्घवार सचाई योजना पोखरा २३ निर्मलपोखरी – ४०००००
७ ठुलोढुंगा फाट तल्लाखर्क बाहर्घरी सिचाई योजना पोखरा २५ – ३०००००
८ फुर्से खोला रामदी फाट सिचाई योजना पोखरा २४ कास्की– ५०००००
९ बागमारा सिचाई योजना भरतपोखरी कास्की
१० ओखलेको पधेरो खोलाखेत सिचाई योजना पोखरा –२३,
११ कपासे बगर कुनाखेत सिचाई योजना पोखरा– २३
१२ काउले खोला तल्लो कपासे सिचाई योजना पोखरा –२३
१३ पुडीटार सिचाई योजना भरत पोखरी –कास्की
१४ माझ खोला कुखुरे खोला दम्सादी फाट सिचाई योजना पोखारा २३ र २४
१५ सुरौदी सिचाई योजना भरतपोखरी
१६ सादीतेश्रो कुलो सिचाइ योजना लाहाचोक, कास्की

१७ अध्यन बाट बिधि पुरा गरि प्राथमिकताका आधारमा  रु९०००००
आयोजना पहिचान गर्ने
१७ कुसुण्डे सिचाई योजना भरतपोखरी कास्की
१८ जमर्के सिचाई योजना पोखरा २३ कास्की
१९ द्वारे फाट सिचाई योजना पोखरा २३ कास्की
२० फेवा सिचाई योजना पोखरा १७ कास्की
२१ मालेबगर घोक्रेनी सिचाई योजना लेनपा १७ भरतपोखरी
२२ लस्ती खोला उपल्लो लाहाचोक सिचाई योजना १ देखि ९
नदि तथा प्रकोप नियन्त्रण
१ दोबिल्ला खोला नियन्त्रण ओशो वन पोखरा १७ (रु ५०००००
२ फुश्रे खोला नियन्त्रण पोखरा २४ कृस्ति – ५०००००
३ वेलघारी खोल्सी नियन्त्रण तथा छोरेपाटन संरक्षण – ५०००००
४ नदि नियन्त्रण बोक्सी रहको पुर्वापट्टि, फेवावादको तलपट्टि झोलुंगे पुल माथि पार्दी १७ – ५०००००
५ सुरौदी खोला कुना खेत पहिरो संरक्षण पोखरा २३ निर्मलपोखरी – ५०००००
६ बृतिरंगे फाट संरक्षण पोखरा २३ निर्मलपोखरी – ५०००००

शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय: १११५०००० 
१ श्री चण्डी मा बि घेराबार – लेखनाथ १८
२ गा. बि. स. भवन भरतपोखरी कास्की
३ जनचेतना उ. मा. बि.पोखरा –२३ निर्मलपोखरी
४ बराल सेवा समाज भवन निर्माण पोखरा –८
५ धुवार्कोट प्रा बि भवन निर्माण पोखरा –२४
६ सामुदायिक भवन निर्माण राधाकृष्ण मन्दिर परिसर पोखरा – २४ कृस्ती
७ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धिताल उपशाखा सामुदायिक भवन निर्माण कास्की
८ शिवालय आमा समूह धिताल ३ –कास्की
९ श्री दुर्गा मन्दिर घेरावार तथा सौचालय निर्माण पोखरा –१७
१० चण्डी मा. बि. भरतपोखरी, कास्की
११ श्री चण्डी मा बि भवन निर्माण बरभोट्यानी लेनापा –१८
१२ भुलभुला नि मा बि कम्पाउण्ड वाल निर्माण लेनपा –१६ भारतपोखर
१३ बालाकल्याण प्रा बि दम्सादी पोखरा –२४
१४ श्रीकृष्ण मा. बि. मासवार पोखरा –७
१५ भविष्यनिर्माण उ मा बि भवन निर्माण कृस्ती नाच्नेचौर कास्की
१६ सामुदायिक भवन पोखरा –१६ कास्की
१७ अम्बरश्वर सन्यास आश्रम पुरन्चौर ३ काउरे कास्की
१८ बानियापथ आमा समूह भवन पोखरा –१६ कास्की
१९ महिला उत्थान तथा जागरण भवन निर्माण घारीपाटन पोखरा १७, कास्की
२० कालिका सममुदायिक डिपबोरिङ् खानेपानी योजना भरतपोखरी कास्की
२१ सहिद स्मृति पार्क पोखरा १७ शहिद चोक पोखरा
२२ छहरे खोला खा. पा.यो. पोखरा –२४
२३ भुवनेश्वर मा.बि. धिताल ४ कास्की
२४ श्री रुद्र महादेव मन्दिर पुनः निर्माण हेम्जा – कास्की
।।

२५ नेपाल रेडक्रस स्वसाईटी धिताल उप शाखा सामुदायिक भवान-धिताल १ भेडावारी १६४००००

यी योजना हरु सगै कास्कीमा थप अरु योजना पनि संचालनमा छन क्रमस ति योजनाको जानकारी पनि गराउने छौ |

थप जानकारी ९७४११५१४८१

श्रोत मन्त्रालय