जनताको नजरमा रबिन्द्र अधिकारी


user“रबिन्द्र अधिकारी मेरो नजरमा नेपालको देंग सिया पिंग हुन । केहि मुद्दामा संगै काम गरेको र उनका काम हेर्दा सच्चा राष्ट्रबादी, बिकास प्रेमी राजनीति कर्मी”  डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी, पुर्ब-अर्थमन्त्री


user “रबिन्द्र अधिकारी नेपाली गित संगीतको क्षेत्रमा संगीतकर्मी लाई रोयल्टी दिनु पर्ने अभियानका अभियन्ता र बिकासप्रेमी साथमा जनताका प्रिय नेता” सुरेश अधिकारी ,बरिष्ट संगीतकार


user “रबिन्द्र अधिकारी नेपाली गित संगीतको क्षेत्रमा संगीतकर्मी लाई रोयल्टी दिनु पर्ने अभियानका अभियन्ता र बिकासप्रेमी साथमा जनताका प्रिय नेता” सुरेश अधिकारी ,बरिष्ट संगीतकार

 

user “रबिन्द्र अधिकारी नेपाली गित संगीतको क्षेत्रमा संगीतकर्मी लाई रोयल्टी दिनु पर्ने अभियानका अभियन्ता र बिकासप्रेमी साथमा जनताका प्रिय नेता” सुरेश अधिकारी ,बरिष्ट संगीतकार


user “रबिन्द्र अधिकारी नेपाली गित संगीतको क्षेत्रमा संगीतकर्मी लाई रोयल्टी दिनु पर्ने अभियानका अभियन्ता र बिकासप्रेमी साथमा जनताका प्रिय नेता” सुरेश अधिकारी ,बरिष्ट संगीतकार


user “रबिन्द्र अधिकारी नेपाली गित संगीतको क्षेत्रमा संगीतकर्मी लाई रोयल्टी दिनु पर्ने अभियानका अभियन्ता र बिकासप्रेमी साथमा जनताका प्रिय नेता” सुरेश अधिकारी ,बरिष्ट संगीतकार